MW Jewelry

Tear Of Ocean

23.000.000

Loại vàng: Vàng 18k.

Màu sắc: Vàng Trắng.

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

Hình dạng kim cương: Round.

Hình dạng hột chủ: Đá Topaz Xanh.

 

Sản phẩm vừa xem:

Products not found