MW Jewelry

Soccer Ball Pendant ( Signature )

Loại vàng: Vàng 18k.

Màu sắc: Vàng Gold.

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

 

 

Sản phẩm vừa xem:

Products not found