MW Jewelry

SnowFlower Earring

18.000.000

Loại vàng: Vàng 18k.

Màu sắc: Vàng Trắng.

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

Hình dạng kim cương: Round.

Kích thước hột chủ: 4li5

(GIÁ SẢN PHẨM CHƯA BAO GỒM HỘT CHỦ)

Sản phẩm vừa xem:

Products not found