MW Jewelry

Rome Colosseum (Gold Edition)

30.500.000

Loại vàng: Vàng 14k.

Màu sắc: Vàng Hồng.

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

Hình dạng kim cương: Baguette & Round.

Sản phẩm vừa xem:

Products not found