MW Jewelry

MW Pendant

Loại vàng: Vàng 18k.

Màu sắc: Vàng Trắng – Vàng.

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

 

 

 

Sản phẩm vừa xem:

Products not found