MW Jewelry

Moving Diamond Pendant

29.500.000

Loại vàng: Vàng 14k.

Màu sắc: Vàng Hồng.

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

Kích thước kim cương: 3li2 x 3

Sản phẩm vừa xem:

Products not found