MW Jewelry

Heart Necklace Full Diamond

33.000.000

Loại vàng: Vàng 18k.

Màu sắc: Vàng Trắng.

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

Hình dạng kim cương: Round.

Kích thước kim cương: 1li2 – 1li8

Sản phẩm vừa xem:

Products not found