MW Jewelry

Gold Diamond Bracelet

8.000.000

Loại vàng: Vàng 18k

Màu sắc: Vàng Gold

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

Kích thước : Viên Chủ 3li

Giá sẽ thay đổi theo kích thước bạn chọn vì có sự thay đổi về trọng lượng vàng và số kim cương trên sản phẩm.