MW Jewelry

Full Baguette Ring

91.000.000

Loại vàng: Vàng 18k.

Màu sắc: Vàng Gold

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

Hình dạng kim cương: Baguette

Kích thước : 3×2

Giá sẽ thay đổi theo kích thước bạn chọn vì có sự thay đổi về trọng lượng vàng và số kim cương trên sản phẩm.

Sản phẩm vừa xem:

Products not found