MW Jewelry

Diamond Ring

28.000.000

Loại vàng: Vàng 18k

Màu sắc: Vàng Trắng

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

Kích thước kim cương: Viên Chủ 4li5

Gía Viên Chủ : Liên Hệ

Sản phẩm vừa xem:

Products not found