MW Jewelry

Diamond Earring

Loại vàng: Vàng 14k.

Màu sắc: Vàng Hồng.

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

 

 

Sản phẩm vừa xem:

Products not found