MW Jewelry

Cross Necklace

18.400.000

Loại vàng: Vàng 18k.

Màu sắc: Vàng Trắng.

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

Hình dạng kim cương: Round.

Kích thước hạt: 2li5 x 10

Sản phẩm vừa xem:

Products not found