MW Jewelry

Cartier Bracelet

59.500.000

Loại vàng: Vàng 18k

Màu sắc: Vàng Trắng

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

Giá sẽ thay đổi tuỳ theo trọng lượng vàng và số lượng kim cương trên sản phẩm.