MW Jewelry

Black and White Diamond Ring

29.500.000

Loại vàng: Vàng 18k.

Màu sắc: Vàng Gold

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

Hình dạng kim cương: Kim Cương Đen Và Trắng

Sản phẩm vừa xem:

Products not found