MW Jewelry

74 Diamond Pendant ( Signature )

Loại vàng: Vàng 18k

Màu sắc: Vàng Trắng, Vàng Gold

Màu sắc kim cương: D E F.

Độ trong: VVS.

Giá sẽ thay đổi tuỳ theo trọng lượng vàng và số lượng kim cương trên sản phẩm.

Sản phẩm vừa xem:

Products not found